ศูนย์เส้นเลือดขอด และ สักรักษาเพื่อความงาม

SEP 08 2010

รับส่วนลดพิเศษสูงสุดทุกศูนย์การรักษา โดยที่ท่านสามารถระบุแพทย์ได้หรือกรณีไม่ทราบเราสามารถแนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้ท่านได้ เช่น
นพ.ธวัชชัย บุญพัฒนพงษ์,นพ.ปราโมทย์ มนูรังสี,นพ.วิเชียร ว่องวงศ์ศรี,นพ.วิทวัส อังคทะวานิช, นพ.วิรัตน์ โอสถาเลิศ,นพ.สมบูรณ์ ธรรมรังรอง,นพ.สานิจ พงคพนาไกร, นพ.สุกิจ วรธำรง,นพ.สุทัศน์ คุณวโรตม์,นพ.สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ์,นพ.ไกรฤทธิ์ ติยะกุล, นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์,นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ,นพ.กรีชาติ พรสินศิริรักษ์ เป็นต้น
โดยท่านจะได้รับความสะดวกในการจองคิวนัดแพทย์ล่วงหน้าและในวันที่ท่านมาโรงพยาบาลจะมีเจ้าหน้าที่มาต้อนรับอำนวยความสะดวกให้ท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้เรายังมอบบัตรส่วนลดพิเศษสูงสุดทุกศูนย์บริการภายในของรพ. เพื่อใช้ยื่นลดเปอร์เซ็นต์กับแคชเชียร์ของรพ.อีกด้วย
หากมีคำถามหรือมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการทำศัลยกรรม เช่น ค่าใช้จ่าย เลือกหรือปรึกษาคุณหมอท่านใด การเตรียมตัวก่อน-หลังผ่าตัด อย่างไรบ้าง การแก้ไขในส่วนของที่ทำมาแล้วหรือทำมาจากที่อื่น เป็นต้น
สามารถสอบถามได้จากที่นี่เลยค่ะ สอบถาม-พูดคุยเรื่องศัลยกรรม
รายชื่อและตารางเวรคณะแพทย์ศูนย์เส้นเลือดขอดและกำจัดขน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ขจัดเส้นเลือดขอด

วิธีการรักษาเส้นเลือดขอด สามารถแบ่งออกได้ตามขนาดของเส้นเลือดขอดที่เป็น เส้นเลือดขอดขนาดเล็ก+ขนาดกลาง แนะนำรักษาโดยวิธี
- ฉีดน้ำเกลือเข้มข้นหรือฉีดยาเข้าเส้นเลือดขอด เพื่อให้เส้นเลือดขอดหายไป
- เลเซอร์ (แนะนำใช้เลเซอร์ กรณีเป็นเส้นเลือดฝอยบนใบหน้า)
เส้นเลือดขอดขนาดใหญ่(Varicose Vein)
ปัจจุบันมีวิธีการรักษาใหม่ไม่จำเป็นต้องทำการรักษา โดยการผ่าตัดอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อน
แนวทางการรักษา
- วิธีเดิม ผ่าตัด
- วิธีใหม่ เลเซอร์ (Endovenous Laser Ablative)/ฉีดยาโดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวน์ (Ultrasound guided Sclerotherapy)
ข้อดีของวิธีการรักษาแบบใหม่
ผ่าตัด
- ต้องดมยาหรือบล็อกหลัง
- ต้องพักในโรงพยาบาล
- มีแผลเป็นหลายที่
- ระยะเวลาพักฟื้นนานกว่า(ประมาณ 1-2 สัปดาห์)
- มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาททำให้มีอาการผิวหนังชาได้
เลเซอร์
- แค่ฉีดยาชา
- ไม่ต้องพักโรงพยาบาล สามารถทำแล้วกลับบ้านได้เลย
- มีแค่จุดเดียว คือ จุดที่เอาเลเซอร์เข้าเส้นเลือด
- ระยะเวลาพักฟื้นสั้นกว่า (ประมาณ 1-2 วัน)
- มีน้อยมากแทบไม่มีการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทเลย
การผ่าตัดเส้นเลือดขอด
- แพทย์จะต้องลงแผลเปิดบริเวณขาหนีบหรือพับเข่า(แล้วแต่เป็นที่เส้นเลือดเส้นไหน)จากนั้นก็เปิดแผลด้านล่างที่หัวเข่าหรือน่อง ดูดหรือลอกเอาเส้นเลือดขอดที่เป็นออกทางแผลที่เปิดด้านล่าง
- ปิดแผล เลือดที่เคยวิ่งย้อนทางกลับมาในเส้นเลือดขอด จะวิ่งไปเข้าสู่หัวใจทางเส้นเลือดดำลึกและเส้นเลือดดำตื้นที่เหลืออยู่ (ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งาน)
การรักษาโดยเลเซอร์
- แพทย์จะฉีดยาชาบริเวณที่จะใส่สายเลเซอร์เข้าไปในเส้นเลือด
- จากนั้นเปิดแผลเล็กๆ หรือแทงด้วยเข็มฉีดยาให้เข้าเส้นเลือดขอด บริเวณรอบๆหัวเข่า
- ใส่สายนำเข้าไปในเส้นเลือดจนถึงตำแหน่งปลายสุดของเส้นเลือดขอด(บริเวณขาหนีบ)
- ใส่สายเลเซอร์ตามสายนำเข้าไป
- เช็คตำแหน่งเลเซอร์ โดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวน์
- ฉีดยาชารอบๆ เส้นเลือดขอดก่อนฉายเลเซอร์
- ยิงเลเซอร์และถอดสายเลเซอร์ออก
- พันผ้ายืด เพื่อให้เส้นเลือดแฟบยุบตัวแล้วสวมถุงน่องที่ออกแบบเฉพาะสำหรับเส้นเลือดขอด
- ให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ในวันเดียวกัน
การรักษาเส้นเลือดขอดขนาดใหญ่ โดยการฉีดยา
การรักษาเส้นเลือดขอดขนาดใหญ่ โดยการฉีดยามีมานานแล้วแต่ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคและวิธีการ เพื่อลดข้อด้อยของการรักษา โดยการฉีดในสมัยก่อนลง กล่าวคือสมัยก่อนการฉีดยารักษาเส้นเลือดขนาดใหญ่จะฉีดเข้าสู่เส้นเลือดขอด เฉพาะตำแหน่งที่มองเห็นเส้นเลือดชัดเจนเท่านั้น อีกทั้งมักฉีดในท่าที่ให้ผู้ป่วยยืนเนื่องจากจะมองเห็นเส้นเลือดขอดได้ชัดเจน (ซึ่งมักจะเป็นเฉพาะเส้นเลือดขอดใต้เข่าลงไป) การฉีดยาดังกล่าวยังรักษาไม่ถึงต้นตอของการเกิดเส้นเลือดขอด และความเข้มข้นของยาไม่มากหรือมีเวลาทำปฏิกิริยากับผนังเส้นเลือดได้น้อย
การรักษาโดยการฉีดยาในสมัยก่อน จึงทำให้เกิดการหายของเส้นเลือดขอดในระยะเวลาอันสั้นเพียง 3-6 เดือน แล้วก็จะเกิดเส้นเลือดขอดโผล่กลับขึ้นมาใหม่จึงไม่ได้รับความยอมรับเท่าที่ควร ปัจจุบันมีเทคนิคและวิธีการที่ช่วยลดข้อเสียดังกล่าว กล่าวคือ - ทำการฉีดในท่านอนเพื่อให้เส้นเลือดขอดแฟบไม่ต้องถูกเจือจางไปโดยน้ำเลือด(Plasma)เหมือนแต่ก่อน ออกฤทธิ์ได้เต็มที่
- ตัวยาที่ฉีดอยู่ในรูปของโฟม แทนที่จะเป็นน้ำยาตามปกติทั่วไป มีเวลาสัมผัสเพื่อออกฤทธิ์กับผนังเส้นเลือดขอดได้มากขึ้น ทำให้ยาความเข้มข้นเท่าเดิม(ปัจจุบันในประเทศไทย ตัวยา 3% Polidocanol เป็นหลัก)แต่มีประสิทธิภาพดีขึ้นเกือบเท่าตัว
- ใช้เครื่องอัลตร้าซาวน์ เพื่อระบุตำแหน่งเส้นเลือดขอดที่จะฉีด ทำให้สามารถฉีดเพื่อปิดเส้นเลือดขอดได้เกือบ ตลอดเส้นจนเกือบถึงจุดเชื่อมต่อกับหลอดเลือดดำลึกบริเวณขาหนีบ
ข้อดีของการรักษาโดยวิธีการฉีดยา
- ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
- ไม่มีแผลเลย(แต่จะมีรอยคล้ำตามแนวเส้นเลือดขอดที่ฉีดรักษาซึ่งจะเป็นช่วงระหว่างรักษาแล้วจางหายไป)
ข้อเสียของการรักษาโดยการฉีดยา
- มีโอกาสเกิดเส้นเลือดขอดใหม่ในเส้นเลือดขอดเดิมที่ฉีด
- มักต้องการรักษามากกว่า 1 ครั้ง(ปกติ 2-4 ครั้ง ห่างกันประมาณ 2-4 สัปดาห์)

กลับไปหน้าแรก

สักเพื่อการรักษาและความงาม

สักเพื่อการรักษาและความงาม ปกปิดรองรอยที่ไม่ปรารถนา โรงพยาบาลได้นำเอาเทคนิคและน้ำยาสีพิเศษของการสัก พร้อมทั้งให้ยาชาเพื่อลดอาการเจ็บในขณะสักจากประเทศสหรัฐอเมริกามารักษาและแก้ไขโรคผิวหนังบางชนิด เช่นโรคด่างขาวของผิวหนังบางชนิด โรคสีผิวผิดปกติ สีผิวที่เปลี่ยนแปลงไปจากรอยแผลเป็น รอยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไปจนถึงการสักคิ้ว สักเน้นริมฝีปาก เป็นต้น
สัก-เพื่อการรักษา
เป็นการสักเพื่อแก้ไขความผิดปกติบางอย่างของผิวหนังหรือโรคผิวหนังบางชนิดได้แก่ แผลเป็นจากอุบัติเหต ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก โรคด่างขาว
สัก-เพื่อความงาม
ปัญหาขนคิ้วไม่เท่ากัน ขอบตามีขนตาน้อยเกินไปหรือหลุดร่วงง่าย ขอบปาก และริมฝีปากไม่คมเข้ม ริมฝีปากบางไม่น่ามอง ปัญหาเหล่านี้ คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยการสักโดยเทคนิคจากสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้ที่ได้รับการผ่าตัดและเกิดรอยแผลเป็น เช่น สีผิวหัวนมหลังการผ่าตัดเต้านม แผลเป็นบริเวณศีรษะหลังการดึงหน้าหรือปลูกผม แผลเป็นบริเวณริมฝีปากหลังการผ่าตัดปากแหว่งปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยการ สักสีที่เป็นธรรมชาติกับสีผิวของคุณ
สักคิ้วถาวร
- สำหรับผู้ที่มีคิ้วน้อย คิ้วเส้นเล็ก
- ขนคิ้วร่วงเหมือนมีแผลเป็น
- การสักคิ้วช่วยให้คุณมีคิ้วที่ได้รูปสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ เน้นรูปหน้าและดวงตาให้คมชัดยิ่งขึ้น
สักขอบตาถาวร
- สำหรับผู้ที่แพ้เครื่องสำอาง
- ใช้คอนแทคเลนส์ มีปัญหาทางสายตา
- ขนตาน้อยหรือร่วง
- ทำให้ดวงตาดูเด่นคมกลมโตกว่าเดิม
สักริมฝีปาก
- ทำให้ริมฝีปากดูอิ่ม มีสีสันมากขึ้น
- ได้รูปสวยงาม แก้ไขปัญหาขอบปากที่ไม่ได้รูปหรือไม่เท่ากัน
- สักลบรอยแผลเป็นจากอุบัติเหตุ
วิธีการสักเพื่อการรักษาและความงาม
แพทย์จะใช้เครื่องมือสัก เป็นตัวพาสีธรรมชาติเข้าไปในผิวหนัง ตำแหน่งของสีจะอยู่ใต้ชั้นหนังกำพร้า สีที่สักสามารถจะจางลงได้เมื่อเวลาผ่านไป (โดยเฉลี่ยจะเริ่มจางหลังจาก 1 ปีไปแล้ว)ซึ่งสามารถจะมาสักสีเพิ่มเติมได้ในภายหลัง
การดูแลตนเองหลังการรักษา
ภายหลังการรักษา อาจมีรอยแดงบวมหรือมีเลือดซึมเล็กน้อยบริเวณที่ทำประมาณ 1-2 วัน การประคบเย็นจะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ ภายหลังการสัก 1 สัปดาห์ อาการบวมแดงจะหายไปหมดและเริ่มมีสะเก็ดลอกในวันที่ 3 หลังการซึ่งเป็นการลอกของชั้นหนังกำพร้า และจะมีสีส่วนหนึ่งลอกออกไปด้วย หลังจากนั้นผิวหนังจะเริ่มสมานตัวสีที่สักไว้จนเข้มจะจางลงจนเป็นสีที่ต้องการ
ภายหลังการสัก 1-2 เดือน ผิวหนังจะหายโดยสมบูรณ์ สีที่สักไว้อยู่ตัวและปรากฏเป็นสีที่ต้องการกลมกลืนกับผิวในที่สุด

กลับไปหน้าแรก

การบริการ

ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการทำศัลยกรรมความงาม พร้อมรีวิวและข้อมูลราคาการทำศัลยกรรม อาทิเช่น

เสริมจมูก ตัดปีกจมูก ขูดซิลิโคนเหลว เสริมหน้าอก ตา2ชั้น เสริมสะโพก เสริมก้น ผ่าตัดรัดกระเพาะ ดึงหน้าดึงคอ ดึงหน้าผาก หนังตาตก ตัดถุงไขมันใต้ตา รอยย่นใต้ตา แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน แก้ไขหัวนมบอด ลดขนาดหัวนมให้เล็กลง รีแพร์ ตกแต่งเลเบีย ทำสาว รีแพร์โดยเลเซอร์ กำจัดขนถาวร จัดฟัน เลสิก กำจัดเส้นเลือดขอด เสริมเนื้อริมฝีปากให้ดูอิ่ม แก้ไขริมฝีปากหนาให้บางลง ทำลักยิ้ม เสริมคาง ฉีดแก้ม ตัดกระเดือก ตกแต่งสะดือ ดูดไขมันเฉพาะส่วน ดูดไขมัน vaser ตัดไขมันหน้าท้อง แก้ไขหน้าท้องลาย ฉีดไขมันก้น ตัดกรามเข้าในปาก ลดโหนกแก้มสูง เหลาคาง แก้คางเหลี่ยม แปลงเพศชายเป็นหญิง การทำนิ้วเทียม เป็นต้น

การขอส่วนลดพิเศษ

"ปิ่น" เป็น Sale ภายนอกของรพ.ค่ะ ทำหน้าที่แนะนำลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการที่ รพ. โดยปิ่นจะออกหาลูกค้าจากข้างนอก รพ.และแนะนำให้เข้ามาใช้บริการ เนื่องจากปิ่นจะออกหาลูกค้าจากภายนอกดังกล่าวไปข้างต้น ซึ่งปิ่นจะค่อนข้างหาลูกค้าได้ลำบากกว่า Sale ภายในที่คอยรับลูกค้าที่ Walk-in เข้ามาใน รพ.

ฉะนั้นทาง รพ.จึงให้สิทธิ Sale ภายนอกอย่างปิ่นให้สามารถทำเรื่องลดเปอร์เซนต์ให้ลูกค้าที่ติดต่อผ่านปิ่นได้ ไม่ว่าลูกค้าจะใช้บริการที่ศูนย์บริการใดก็ตามใน รพ. ปิ่นก็ทำเรื่องลดเปอร์เซนต์ใหุ้ได้ทั้งหมด ซึ่ง Sale ภายนอกอย่างปิ่นจะเป็นเพียงแผนกเดียวที่สามารถทำเรื่องลดให้ลูกค้าได้ เพราะหาลูกค้าได้ยากน่ะค่ะ ซึ่งถ้าลูกค้าที่ Walk-in เข้ามาในรพ.โดยไม่ได้ติดต่อผ่านปิ่นก็จะไม่ได้ส่วนลดใด ๆเลยค่ะ

ทั้งนี้ลูกค้าที่ติดต่อผ่านปิ่นนั้นจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยทั้งสิ้นค่ะ แถมปิ่นยังทำเรื่องลดเปอร์เซนต์ให้ได้ทุกศูนย์บริการใน รพ. อีกด้วย
เพียงแค่แจ้งชื่อ-นามสกุลของท่านเพื่อที่จะแจ้งทำเรื่องลดเปอร์เซนต์ให้ในวันที่ท่านเข้ามาใช้บริการที่ รพ. โดยแจ้งก่อนวันที่ท่านจะเข้ามารพ.อย่างน้อย 1 วัีนเท่านั้นเองค่ะ

แล้วปิ่นก็จะจัดการจองคิวนัดคุณหมอให้โดยลูกค้าสามารถระบุได้เลยค่ะว่าจะพบคุณหมออะไร แต่ถ้าลูกค้าไม่ทราบ ปิ่นก็จะแนะนำแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านที่ลูกค้าต้องการรักษาให้ค่ะ และวันที่ท่านเข้ามาที่ รพ. ปิ่นก็จะมาต้อนรับอำนวยความสะดวกให้ท่านด้วยค่ะ และลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าพอได้รับส่วนลดแล้ว จะได้วัสดุหรือบริการที่แตกต่างจากคนที่จ่ายเต็ม เพราะทุกอย่างจะเท่าเทียมกับลูกค้าที่จ่ายเต็มๆเลยค่ะ เพียงแต่ลูกค้าจะได้สิทธิพิเศษในเรื่องของส่วนลดที่ได้จากปิ่นเท่านั้นเอง และลูกค้าก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นเลยค่ะ

ขอย้ำนะคะว่า"ลูกค้าที่ปิ่นทำเรื่องลดเปอร์เซนต์ให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นเลย แถมยังได้ส่วนลดอีกต่างหาก ซึ่งเวลาชำระเงินที่แคชเชียร์ของ รพ.ลูกค้าก็จะจ่ายค่าใช้จ่ายในราคาที่ถูกกว่าคนอื่นค่ะ"